قانون برگزاری مناقصات ابهامات و چالشها

یکی از قوانینی که معاملات دستگاه های دولتی را سامان بخشید ، قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن است، در ابتدای اجرای قانون دستگاهها دولتی در اجرا ابهامات و سوالات بسیاری داشتند که اکثراً پس از تصویب آیین نامه های اجرایی آن مرتفع گردید ، لیکن هر قانونی پس از گذشت زمان و در مرحله اجرا نقاط ضعف و ابهاماتی دارد که نیازمند بروز رسانی و رفع نواقص می باشد. به همین منظور شرکت گیومه درنظر دارد به منظور آشنایی مخاطبین با چالشها و ابهامات قانون برگزاری مناقصات و آیین نامه های اجرایی آن دوره آموزشی"تحلیل قوانین و مقررات مناقصات، ابهامات و چالش های آن" را به مدت 8 ساعت در روز چهارشنبه 19 تیرماه 1398 با حضور جناب آقای مهندس افشار و همراه با اعطاء گواهینامه معتبر و قابل ترجمه مورد تائید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و آموزش عالی آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار نماید.

سرفصل­های دوره آموزشی عبارتند از:

  1. تعاریف 2- انواع مختلف ارزیابی ها در مناقصه 3- نحوه‌ی ارایه‌ی «قرارداد» و «برآورد مبلغ» و «تضمين» در «اسناد مناقصه» 4- دستورالعمل تعیین دامنه 5- تعیین موارد ضرورت « ارزیابی کیفی» (مندرج در قوانین) و ارتباط آن با «مبلغ معامله» 6- بررسی آئین نامه های اجرایی قانون 7- تعیین موارد ضرورت «ارزیابی فنی‌-بازرگانی» و برگزاری مناقصات «دومرحله‌ای» 8- وظایف کمیته‌ی فنی-بازرگانی و کمیسیون مناقصات 9- ترک تشریفات ونحوه تقاضای آن 10- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه 11- انعقاد قرارداد و آزاد‌سازی «تضمینات»مبلغ ثبت نام:3.250.000 ریال

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.