محتوای آموزشی

1.    آشنایی با مراجع حل اختلاف
(شورای سازش، هیئت تشخیص، هیئت حل اختلاف)
2.    اصول کلی رسیدگی در مراجع حل اختلاف
3.    چگونگی تشکیل و رسیدگی در جلسه 
4.    ادله قابل قبول برای اثبات دعوا
5.    حدود صـلاحیت مراجع حـل اختلاف  کـار 
6.    شرایط وکالت و نمایندگی کارفرمایان و کارگران
7.    چگونگی  تنظیم و ارائه  دادخواست 
8.    ابلاغ دعوتنامه و آراء
9.    ایراد های رسیدگی  
10.    تجدید نظر خواهی 
11. به همراه پریش  و پاسخ

دکتر محمود صفری

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.