زمان: 
سه شنبه 29 خرداد 1397
دسته‌بندی: 
وضعیت دوره: 
متن: 

دوره آموزشی:

فهرست بها، صورت وضعیت نویسی  و تعدیل 

مدرس: مهندس افشار فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محتوای کار گاه آموزشی
-1  پروژه ها ، روشهای اجرا و تعاریف
-2 انواع قراردادها ، کاربرد و اجرا
-3 تشریح انواع روشهای قراردادی
 (فهرست های بهاء، قیمت مقطوع، سرجمع و ...) 
-3 ضرایب بالاسری، طبقات و منطقه 
-4 قیمت های جدید ، ستاره دار و فاکتوری
-5 تجهیزکارگاه 
-6 صورت وضعیت ها
-7 تعدیل آحاد بهاء پیمان وصورت وضعیت های تعدیل

زمان: سه شنبه 29 خرداد 1397

قیمت:3.450.000 ریال

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.