آمادگی آزمون طبقه بندی مشاعل

مرور نکات کلیدی جهت موفقیت در آزمون طبقه بندی مشاغل

مبانی و اصول طبقه بندی مشاغل

- تجزیه و تحلیل شغل

- طراحی و تحلیل شغل و مسیر پیشرفت شغلی

- تهیه شناسنامه شغلی

- الزامات تهیه طرح

- تعیین جدول دستمزد

- اجرای طرح و تطبیق کارکنان و با طرح طبقه بندی مشاغل مصوب

- اصول و تهیه دستورالعمل اجرائی

- استمرار اجرای طبقه بندی مشاغل

- اخرین تغییرات ضوابط و مقررات طبقه بندی مشاغل

تجزیه و تحلیل روش های طبقه بندی و ارزیابی مشاغل

- آسیب شناسی طرح های طبقه بندی مشاغل

- روش های متداول ارزیابی مشاغل

مدرس: دکتر محمود صفری

زمان:23و24و 31 فروردین 1397

همراه با پذیرایی میان و عده و ناهار

مبلغ ثبت نام:5.450.000 ریال

 

 

 

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.