دوره آموزشی مدیریت جامع قراردادهای پیمانکاری

دوره آموزشی مدیریت جامع قراردادهای پیمانکاری

زمان: 10و11 اردیبهشت 1398

مدرس:مهندس افشار

  1. محتوای دوره آموزشی
  2. بررسی جایگاه قوانین، آیین نامه ها، بخشنامه و قراردادها در نظام حقوقی ایران
  3. معرفی و تشریح انواع سیستم های تحویل پروژه و انواع روشهای انعقاد قرارداد
  4. بررسی مفاد مهم شرایط عمومی همسان قراردادهای دوعاملی (طرح و ساخت و EPC)، سه عاملی
  5. انواع روشهای پرداخت از جمله فهرست بهایی و سرجمع
  6. تشریح ضرایب بالاسری، طبقات و منطقه + تجهیز کارگاه

مبلغ ثبت نام:4.850.000 ریال

 

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.