کارگاه آموزشی مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

کارگاه آموزشی مدیریت حقوق و مزایای کارکنان

مدرس: دکتر محمود صفری

-   نظریه های حقوق و دستمزد
-  اهداف و اصول و مبانی نظام های 
   پرداخت (مزد ساعتی، کارمزدی، پاره وقت و...)
-  استراتژی های پاداش
-  روش های ارزیابی و ارزشیابی شاغلین
-  جبران خدمات کارکنان و نظام های پرداخت کارانه 
-  محاسبات حقوق و مزایای مشمولین قانون کار
-     تطبیق مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق و ساعتی
زمان:17 و 8 بهمن 1396

دسته‌بندی: 

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.