مدیریت ادعا در طرح های مهندسی

     سرفصل های برنامه آموزشی:

      - تعریف Claim
        - تفاوت میان Claim و Change (یا Variation)
        - تفاوت مفهوم Change در استاندارد PMBOK و مدیریت Claim
        -: تعریف ارکان قرارداد (Scope, Responsibility, Price, Payment) از منظر مدیریت قراردادها
        -  تعریف Product Deliverable و Project Deliverable
        - آشنایی با نظام Change Management در استاندارد FIDIC
      - ضابطه و معیار تقسیم بندی قراردادها
       - تعریف ریسک
       - ریسک های مثبت و ریسک های منفی (ریسک های قابل بیمه)
       - ریسک تامین مالی به عنوان معیار تفاوت قراردادهای سرمایه گذاری با قراردادهای پیمانکاری
       - نکته ی 1: دلیل شکست پروژه های EPCF
      - انواع قراردادهای صنعتی
        - Construction
        - Plant and Design Build
        - EPC/T
        -  ریسک های متمایز کننده ی قراردادهای EPC/T
        -  اصطلاحات نادرست و معمول (EPCC، EPCF، EPD و EPCA)
      - Claimها و Changeهای مختص قراردادهای P & DB
        - ریسک اشتباهات الزام های کارفرما
       - ریسک شرایط غیر قابل پیش بینی
       - قرارداد EPC/T به منزله ی قرارداد Lump sum و نه Fixed Fee
       - روش های قیمت گذاری (Cost Plus ،Unit Rate و Lump Sum)
      - Claimها و Changeهای مشترک در قراردادهای P & DB و EPC/T (بر اساس كتاب نقره اي فيديك) 
مدرس: دکتر منشدی
زمان برگزاری:20 مهر ماه 1396 

مبلغ ثبت نام:2.850.000 ریال
تلفن تماس: 21-88912498
نمابر:021-88912183
وبگاه:www.giumeh.com
 

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.