جنبه های حقوقی و قراردادی پروژه های صنعتی

- رویکردهای اداره امورحقوقی شرکت ها

- ساختار پروژه و مدیریت حقوقی پروژه
- اجزای مدیریت امور حقوقی پروژه
- مقاطع زمانبندی کلیدی قرارداد پروژه 
- قراردا بیمه پروژه 
- تضمینات قرارداد 
- قراردادهای مهندسی و لیسانس
- قیمت گذاری و تعدیل قیمت
- سفارشات خرید
- عملیات ساخت و اجرا
- تغییر در شرایط کار 
- وضعیت غیر مترقبه
- الزامات سلامت، ایمنی و محیط زیست(HSE)
- تخلفات قراردادی

مدرس: دکتر منشدی

مبلغ ثبت نام:2.850.000 ریال
19 مهرماه 1396

تلفن تماس: 21-88912498
نمابر:021-88912183
وبگاه:www.giumeh.com
 

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.