روش های اجرای پروژه ها و انواع پیمانها

" روش های اجرای پروژه ها و انواع پیمانها"

1.روش تک عاملی یا امانی

2. روش دستمزدی

3. روش طراحی مناقصه- ساخت

4. روش طرح مناقصه ساخت درچهارعاملی( مدیریت طرح) و وظیفه مدیر طرح در چهارعاملی

5. روش طرح وساخت( دو عاملی)

6. روش ای.پی.سی (E.P.C)

7. قرارداد بیع متقابل

8. روش بی.او.تی(BOT)

9. مقایسه بین روش های مختلف ونگاهی اجمالی به قراردادهای فیدیک

مدرس:دکتر رسولی

زمان برگزاری:سه شنبه و چهارشنبه 2و3خرداد ماه1396

مبلغ ثبت نام:4.250.000 ریال

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.