نتیجه نظرسنجی برگزاری دوره آب نیرو

دوره مجموعه قوانین و مقررات مناقصات به مدت 8 ساعت طی روزهای 8 و 15 مهرماه سال

جاری در محل شرکت آب نیرو برگزار شد. در این دوره آموزشی حدود 50 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت حضور داشتند

مدرس این دوره آموزشی آقای مهندس شهرام حلاج بودند و به پیوست نتیجه نظر سنجی درج شده است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.