آقای مهندس محمد گزمه
مدیرعامل

خانم مهندس آفاق مدحی
رئیس هیئت مدیره

خانم مهندس فاطمه گنجینه باف
نایب رئیس هیئت مدیره

مهندس مجتبی کلانتری
معاون آموزشی

مهندس علی اصغر پنداشته
معاون فناوری اطلاعات

خانم ماندانا نصیری
مدیر آموزش

آقای امیر صالحی
کارشناس آموزش

خانم قنبری
مسئول دفتر

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.