قراردادهای بی او تی BOT

جذب سرمایه، جهت تامین مالی پروژه های کلان، سیاستی اثربخش در تسریع انجام پروژه های زیر بنایی می باشد. BOT را مي توان يك روش تـامين مـالي و مـشاركت بخـش دولتـي و خصوصي دانست كه ضمن سرمايه گذاري بخش خصوصي، كنترل استراتژيك دولـت بـر زيربناهـا حفـظ خواهـد شـد. ایران به عنوان کشوری استراتژیک که از صادرکنندگان دانش فنی و مهندسی در منطقه است، در آغاز این مسیر تجربه هایی ارزشمند کسب نموده که تداوم، رقابت پذیری و همگانی شدن آن منوط به آموزش اصول حرفه ای و آشنایی با ابعاد فنی و حقوقی این سازوکار است. از اینرو شرکت گیومه در نظر دارد برنامه علمی- آموزشی با عنوان " قراردادهای بی او تی (BOT) " را  به همراه اعطاء گواهینامه معتبر و قابل ترجمه مورد تائید معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  در محل هتل انقلاب برگزار نماید.

سرفصل های برنامه آموزشی:

•    انواع قراردادهای (PPP(Public Private Partnership
•    چیستی قراردادهای  BOT
•    ویژگی ها و معایب قراردادهای BOT
•    ساختار و  نحوه ی تشکیل و تنظیم قراردادهای BOT
•    طرفین قرارداد
•    تاریخ انعقاد، نفوذ و قطعیت قرارداد
•    تعهدات طرفین در قراردادهای BOT
•    ضمانت نامه ها، مجوزها و بیمه نامه ها
•    دوره ی مجاز، دوره ی احداث و بهره برداری تجاری
•    خاتمه ی قرارداد و انتقال پروژه

زمان برگزاری:
سه شنبه و چهارشنبه
 10 و 11 مرداد ماه 1396

مدرس:
دکتر سید عرفان لاجوردی